SteelCon as kan tilby Norges største utvalg av høykvalitets inngangsmatter – se vårt produktutvalg!

I offentlige og andre bygg der gangtrafikken er stor, vil man i så stor grad som mulig søke å beskytte gulvbelegg og rullende installasjoner fra kostnadskrevende slitasje. Det smusset som ikke fjernes fra fotgjengernes fottøy, vil virke som slipepasta og forårsake nedslitte gulvbelegg og kostbare avbrudd i drift av rulletrapper o.l.
Daglig renhold er også et kostnadskrevende element som kan reduseres betraktelig ved bruk av gode matteløsninger. Det er ikke lenger noen tvil om at den bedrede økonomien mht drift og vedlikehold ved bruk av slike løsninger er betydningsfull.

I stimlearealer (f.eks. skoler) sliter man ofte med en høy grad av flyvestøv, som for mange mennesker i dag er et stort problem. Gode matteløsninger reduserer graden av flyvestøv vesentlig, og vil derved ha en helsemessig meget positiv virkning.

Riktig bruk av SteelCon inngangsmatter (evt. i kombinasjon med SteelCon’s fotskraperister) sørger for en effektiv smussfjerning, i tillegg til den elegansen bruk av slike matter understreker. I mange tilfelle er våre matter brukt av arkitekten for å understreke og heve det arkitektoniske uttrykket i inngangspartier og i partier f.eks. foran rulletrapper.

Dette gjør SteelCon inngangsmatter til en god investering både økonomisk og helsemessig, ikke bare i nye bygg, men også i etablerte bygg der man har problemer med å holde skitten der den hører hjemme; på utsiden av bygget.

Se egen side for referanseprosjekter

Inngangsmatter