Forskraperister/ Gitterrister

Steelcon AS leverer gitterrister til alle formål. Ristene kan brukes til trapper, gangbroer, serviceplattformer, med mer. Våre gitterrister kan spesialtilpasses hvert prosjekt.

Fotskraperister er gitterrister dimensjonert for normal gangtrafikk, og med små maskevidder, beregnet for å fjerne smuss, fuktighet, snø o.l. fra skosålene. Derved unngås at dette trekkes inn i rommene innenfor. For ytterligere bedret rensevirkning kan det leveres børsteclips for påmontering på rister av type PR. Fotskraperister leveres i standard mål og spesialmål tilkappet etter spesifikasjon. Ristenes dimensjonering avhenger av avstanden ristene spennes over, og den belastning ristene spesifiseres å tåle.

Se egen side for referanseprosjekter

Rekkverk